Termeni și Condiții

În conformitate cu Legea Nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și a Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, APITSIAR garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor site-ului www.apitsiar.ro.

APITSIAR nu promoveaza spam-ul sau orice alta forma de corespondenta nesolicitata.

Conform legislatiei in vigoare, orice utilizator al site-ului www.apitsiar.ro are dreptul, fara consecinte negative asupra sa, de a solicita modificarea, actualizarea sau stergerea datelor cu caracter personal inscrise in baza de date a platformei, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, trimise la sediul social al asociatiei APITSIAR.

APITSIAR garanteaza faptul ca serverele care stocheaza datele personale indeplinesc toate masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea garantarii serviciului.