De ce România

Cuprins:

România - generalități

România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre.[6] Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est.

Geografie
Suprafață - totală 238.397 km² km² (locul 83); Apă (%)3; Cel mai înalt punct Vârful Moldoveanu (2.544 m); Cel mai jos punct Marea Neagră (0 m) Cel mai mare oraș București. Fus orar EET (UTC+2); Ora de vară EEST (UTC+3)

Populație
Populație - Recensământ 2011 20.121.641 Densitate 84,4 loc/km² Limbi oficiale română Limbi regionale/minoritaremaghiară (6,5%), romani(1,1%) Etnonim(masc.) român, (fem.) româncă, (pl.) români Grupuri etnice 88,9% români 6,5% maghiari 3,3% romi 1,3% alte minorități etnice

Guvernare
Sistem politic Republică semi-prezidențială Legislativ Parlament Camera superioară Senat Camera inferioară Camera Deputaților Capitala București

Economie
PIB (PPC)2015 - Total 438,400 miliarde $ - Pe cap de locuitor 22.124 $ PIB (nominal)2015 - Total 188,876 miliarde $ - Pe cap de locuitor 9,387 $ Gini(2008) 32 (mediu) IDU(2015)▲ 0,802 (foarte ridicat) (locul 50)

Oportunități - parcuri industriale

Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Potrivit legislatiei in vigoare parcul industrial reprezinta o zona delimitata in care se desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica, de productie industriala si servicii, de valorificare a cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, intr-un regim de facilitati specifice, in vederea valorificarii potentialului uman si material al zonei. Parcul industrial se bazeaza pe asocierea in participatiune dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici, institutele de cercetare – dezvoltare si/sau parteneri interesati.

Titlul de parc industrial se eliberează administratorului parcului în baza ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice sau, în cazul vechilor platforme industriale privatizate, conform unei hotărâri de Guvern, pe concept de parc industrial, prin hotărâri de Guvern sau legi speciale. Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul, infrastructura parcului industrial și pe durata stabilite în mod expres prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.


Conditii de Indeplinit

Pentru acordarea titlului de parc industrial, în condițiile prezentei legi, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiții de fond:
- administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerțului ca persoană juridică română și/sau străină;
- administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenței sau de prevenție a acesteia;
- administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă și neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, față de bugetul consolidat al statului;
Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:
- este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosința fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenților parcului industrial;
- are acces la un drum european și/sau național și/sau județean și/sau șosele ocolitoare de centură;
- are o suprafață compactă, cu excepția suprafețelor traversate de căi de transport, suprafață de minimum 5 hectare;
- nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.


Facilitati

Titlul de parc industrial conferă administratorului și rezidenților parcului dreptul la următoarele facilități:
- scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
- scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- scutiri, numai cu acordul autorităților publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
- alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.


Parcuri Tehnologice

Ordonanta nr.14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice prevede facilitati importante pentru investitiile din care marea majoritate sunt oferite de atoritatile locale. Conform legislatiei in vigoare parcul stiintific si tehnologic reprezinta o zona in cadrul careia se desfasoara activitati de invatamant, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii si valorificarea acestora prin activitati economice. Parcul stiintific si tehnologic se constituie printr-un contract de asociere in participatiune incheiat intre o institutie de invatamant superior acreditata si/sau o unitate de cercetare dezvoltare, pe de o parte si regii autonome, companii nationale, societati comerciale, administratia publica locala, asociatii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori romani si straini, pe de alta parte, asociere denumita consortiu. Parcul este administrat de o societate comerciala, denumita administrator, desemnata de catre consortiu si a carei activitate exclusiva este administrarea parcului stiintific si tehnologic.


Conditii de indeplinit

Terenul sau terenurile aferente parcului stiintific si tehnologic trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
> sa fie libere de orice sarcini;
> sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia lor juridica.
Baza materiala a parcului stiintific si tehnologic trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
> sa dispuna de amplasamente si de conditii de locatie, stabilite conform Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei parcului stiintific si tehnologic;
> sa dispuna de dotarile necesare desfasurarii activitatii in domeniul propus.


Facilitati

I. Pentru constituire si dezvoltare parcul stiintific si tehnologic poate beneficia de:
- reduceri de impozite acordate de administratia publica locala pentru bunurile imobile si terenurile transmise in folosinta parcului, precum si alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de catre administratia publica locala;
- scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol terenului aferent parcului;
- amanarea pe perioada de realizare a investitiei respective, pana la punerea in functiune a parcului stiintific si tehnologic, a taxei pe valoarea adaugata pentru materiale, echipamente si conexiuni la retelele de utilitati;
- programe de dezvoltare pentru realizarea infrastructurii, investitii si dotari cu echipamente, din partea administratiei publice centrale si locale, a societatilor private si din asistenta financiara externa;
- donatii, concesionari si fonduri structurale pentru dezvoltare.
II. Agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul stiintific si tehnologic beneficiaza de:
- conditii avantajoase de locatie si folosire a infrastructuriisi a comunicatiilor, cu esalonarea platilor, asigurate sau facilitate de administrator pe o perioada determinata de functionare;
- reduceri de tarife sau gratuitati pentru unele servicii oferite de administrator.


Motive de a investi

Considerand Romania o posibila locatie pentru dezvoltarea afacerilor lor, investitorii straini pot lua in considerare urmatoarele avantaje oferite de tara noastra pentru stimularea investitiilor straine directe: Avantajele oferite de piata si de pozitia geografica

• Una dintre cele mai mari piete din Europa Centrala si de Est (peste 21 milioane de locuitori)
• Locatie atractiva - permite un acces facil la tarile din fosta URSS, Balcani, din Orientul Mijlociu, Africa de Nord
• Locatie atractiva - se afla la intersectia a 3 viitoare rute de transport europene: coridoarele nr 4, 7 & 9

Avantajele resurselor
• Forta de munca calificata, cu solide cunostinte in tehnologie, IT si inginerie
• Resurse naturale bogate, incluzand terenuri agricole fertile, petrol si gaze naturale
• Potential turistic important

Avantajele politice
• Stabilitatea puterii executive
• Factor de stabiliate in zona- membru NATO
• Factor de stabiliate in sud estul Europei
• Membru UE incepand cu Ianuarie 2007

Avantajele relatiilor internationale
• Acordurile bilaterale incheiate de Romania cu alte state privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor
• Relatii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adauga Sfantul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta si Autoritatea Nationala Palestiniana
• Membru al Natiunilor Unite si al altor organizatii internationale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei
• Tratate de comert liber cu tarile UE, EFTA,CEFTA
• Membru al WTO din Ianuarie 1995

Avantajele economice
• Crestere economica sustenabila
• Statutul de Economie de Piata Functionala
• Scaderea inflatiei
• Asistenta financiara permanenta acordata in scopul dezvoltarii SMM
• Cresterea interesului din partea investitorilor straini

Avantajele imbunatarii infrastructurilor
• O retea de telefonie mobila GSM bine dezvoltata
• Infrastructura industriala bine dezvoltata, incluzand infrastructura petroliera si a produselor petrochimice
• Prezenta sucursalelor si a reprezentantelor diferitelor banci internationale de renume
• O infrastructure bine dezvoltata a tansporturilor feroviare
• Angajamentul de a dezvolta o retea de autostrazi la standarde europene
• Facilitati de transport maritime si fluvial extinse

Avantajele sociale
• Acorduri intre Guvern si Sindicatele reprezentative
• Inexistenta unor miscari sindicale majore
• Dialog permanent intre puterea executiva si asociatiile sindicale
• Piata muncii si relatiile de munca legiferate printr-un Cod al muncii
• Legislatie compatibila cu Acquis-ul comunitar
• Prevederi legale similare cu cele din UE
• O politica fiscala reglementata prin Codul fiscal
• Politica fiscala competitiva: taxa unica de 16%
• Solutii imediate de crestere a investitiilor straine directe in Romania
• raport elaborat de Consiliul Investitorilor Straini http://www.fic.ro/archive/white_papers/FIC-romana-2015.pdf

Cartea Alba a Consiliul Investitorilor Straini contine o analiza generala, cuprinzatoare a climatului investitional din Romania, precum si o serie de recomandari specifice pentru imbunatatirea mediului de afaceri.