Despre noi

A.P.I.T.S.I.A.R

Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR), a luat fiinţă în 26 mai 2005, la Braşov. În prezent Asociația are în componență 43 membrii, care administreaza 55 de parcuri industriale.

APITSIAR a fost creată în scopul promovării și protejării intereselor membrilor săi, promovării dezvoltării durabile a parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice și a incubatoarelor de afaceri, atragerii de investiţii autohtone și străine și acordării de asistență de specialitate membrilor săi și potenţialilor investitori, precum și reprezentării acestora în relaţiile cu organisme și autorități naţionale și internaţionale.

APITSIAR este începând cu anul 2006 membră a EURADA, organizaţia europeană de profil, și membru asociat al IASP, organizația mondială de profil.

Promovarea

Promovarea parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice și a incubatoarelor de afaceri împreună cu ARIS (Agenţia Română pentru Investiţii Străine).

Definirea programelor

Întâlniri cu membrii Delegaţiei Comisiei Europene în vederea definiri programelor de accesare a Fondurilor Structurale. Întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei și Internelor și ai Parlamentului în vederea înbunătățirii legislaţiei parcurilor.

Atragere de investiții

Atragere de investiţii străine directe în parcurile industriale.

Facilitarea colaborărilor

Dezvoltarea colaborării între parcurile ştiinţifice, tehnologice și industriale.

Parteneriate