Despre noi

A.P.I.T.S.I.A.R

Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice si a Incubatoarelor din România (APITSIAR), a luat fiinţa in 26 mai 2005, la Braşov. In prezent Asociaţia are in componenta 32 de membri principali.

APITSIAR a fost creata in scopul promovării si protejării intereselor membrilor sai, promovării dezvoltării durabile a parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice si a incubatoarelor de afaceri, atragerii de investiţii autohtone si străine si acordării de asistenta de specialitate membrilor sai si potenţialilor investitori, precum si reprezentării acestora in relaţiile cu organisme si autoritati naţionale si internaţionale.

APITSIAR este începând cu anul 2006 membra a EURADA, organizaţia europeana de profil, si membru asociat al IASP, organizatia mondiala de profil.

Promovarea

OPromovarea parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice si a incubatoarelor de afaceri împreuna cu ARIS (Agenţia Romana pentru Investiţii Străine).

Definirea programelor

Întâlniri cu membrii Delegaţiei Comisiei Europene in vederea definiri programelor de accesare a Fondurilor Structurale. Întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei si Internelor si ai Parlamentului in vederea inbunatatirii legislaţiei parcurilor.

Atragere de investiții

Atragere de investiţii străine directe in parcurile industriale.

Facilitarea colaborărilor

Dezvoltarea colaborării intre parcurile ştiinţifice, tehnologice si industriale.

Parteneriate